Εγγραφές Δημοτικού Σχολείου

Σας ενημερώνουμε πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές του Δημοτικού Σχολείου Ζυγού,
καθώς και του Νηπιαγωγείου.
Οι εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο, θα πραγματοποιηθούν την περίοδο μεταξύ 2-18 Μαΐου, ενώ τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη είναι τα ακόλουθα:

  1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (προσκομίζεται από το νηπιαγωγείο)
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή  (προσκομίζεται από το νηπιαγωγείο και συμπληρώνεται από τον/την παιδίατρο)
  3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Προσκομίζεται από την κοινότητα)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ)
  5. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
Επισημαίνεται ότι στο σχολικό έτος 2018/19 θα φοιτήσουν τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από:
1.1.2012 έως και τις 31.12.2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου