Πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των γονέων και κηδεμόνων, ως εξής:

Δραστηριότητα Μοντέρνου χορού - Μπαλέτου

Πέμπτη:
Τάξεις Γ', Δ' Ε':               15:00 - 16:00
εφηβικό:                          16:00 - 17:00
Νήπια & τάξεις Α', Β':    17:00 - 18:00

Σάββατο:
Νήπια & τάξεις Α', Β'     11:30 - 12:30
Τάξεις Γ', Δ', Ε':              12:30 - 13:30
εφηβικό:                          13:30 - 14:30

Δραστηριότητα Ζωγραφικής

Τρίτη:
16:15 - 17:15   (1ο Τμήμα)
17:15 - 18:15   (2ο Τμήμα)


Έναρξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Σας ενημερώνουμε πως αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η 1η συνάντηση,
μεταξύ των ενδιαφερόμενων γονέων-κηδεμόνων, του δασκάλου της ζωγραφικής ,
καθώς και της δασκάλας του μοντέρνου χορού-μπαλέτου.

Δραστηριότητα Μοντέρνου χορού-Μπαλέτου:
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 17:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Δραστηριότητα Ζωγραφικής
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 17:30 στην αίθουσα Τολ,
του Δημοτικού σχολείου.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν στην συνάντηση αυτή,
για την εύρυθμη έναρξη των τμημάτων.

Εκ μέρους του ΔΣ
του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων